Trụ sở Ngoc Hue Wellness ban đêm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NGOC HUE WELLNESS

Hệ thống tổ chức các phòng ban của Ngoc Hue Wellness.

 • SÁNG LẬP
  Founder
  • GĐ.Điều Hành
   CEO
   • P.Kỹ Thuật Viên
    Technicians
   • P.Kinh Doanh
    Sales
   • P.Tiếp Thị
    Marketing
   • P.Hành Chính
    Administration
   • P.Thiết Kế
    Design
   • P.Kế Toán
    Accounting